Oferujemy bardzo szeroki wachlarz towarów i usług związanych z organizacją pogrzebów.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, nasze usługi realizujemy na najwyższym poziomie. Oferujemy kompleksową organizację pogrzebów dla osób zmarłych różnych wyznań religijnych jak i dla osób niewierzących.

Poniżej znajdziecie Państwo zakres naszej działalności w podziale na rodzaje usług pogrzebowych jakie świadczymy:

Pogrzeb tradycyjny jest najczęściej wybieraną formą pochówku. Zakorzeniony w tradycji polskiej ceremoniał ostatniego pożegnania polega na złożeniu trumny z ciałem zmarłego do grobu ziemnego.

Zakład Pogrzebowy KOZUBEK zapewnia organizację godnego i zgodnego z tradycjami pochówku. Oferujemy tradycyjne usługi pogrzebowe na terenie całego kraju. Przykładamy szczególną wagę do tego aby nasze usługi były profesjonalne tj. obejmowały kompleksową organizację pochówku z zachowaniem powagi i pełnego szacunku dla zmarłego. Pragniemy, aby każda organizowana przez nas uroczystość godnie oddała hołd osobie, która odeszła.

Kremacja to coraz powszechniejszy sposób pochówku w Polsce.

Ten rodzaj pożegnania wybierają bliscy zmarłych niezależnie od wiary, pochodzenia czy poglądów. Dopuszcza go także Kościół Katolicki, dzięki czemu pogrzeb w obrządku katolickim może polegać także na pochowaniu zwłok spopielonych w procesie kremacji.

Dom Pogrzebowy KOZUBEK, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom bliskich zmarłych, przeprowadza pogrzeby w ramach pochówku urnowego. Naszym pracownikom można zaufać – wszelkie prowadzone czynności przeprowadzimy w sposób godny, honorując powagę zmarłego i odnosząc się do jego doczesnych szczątków z należytym szacunkiem.

Wśród osób, które proszą o pomoc Zakład Pogrzebowy KOZUBEK, są też rodzice, którzy szukają wsparcia przy organizacji pogrzebu dzieci nienarodzonych. Dzieje się tak dlatego, że coraz więcej osób świadomych jest prawa do pochowania dziecka, które zmarło w wyniku poronienia. Przez wiele lat sytuacja dzieci, które zmarły przed narodzeniem, była niejasna o tyle, że szpitale oraz inne zakłady opieki zdrowotnej nie miały podstaw ani do wydania ciała dziecka, ani do jego zatrzymania w szpitalu. Od początku roku 2007, rodzice dziecka nienarodzonego mają prawo pochować je niezależnie od momentu, w którym doszło do śmierci dziecka.

Polskie prawo wskazuje (Dz.U. z 2004 r. Nr 161 poz. 1688), że dziecko, które urodzi się martwe z możliwością określenia płci, należy zarejestrować w USC. Rodzice takiego dziecka mają pełne prawo, aby je pochować. W takim przypadku dużym wsparciem może być zasiłek pogrzebowy, o który można się starać w odpowiedniej instytucji.

W przypadku śmierci dziecka na bardzo wczesnym etapie ciąży, gdy określenie płci dziecka jest niemożliwe, lekarz powinien wystawić kartę zgonu do celów pochówku. Na podstawie tego dokumentu rodzice lub bliscy dziecka organizują jego pogrzeb na własny koszt. Inną możliwością jest zlecenie badań genetycznych. Koszt badania ponoszą rodzice, aby znając już płeć dziecka móc zarejestrować jego martwe urodzenie w USC i uzyskać zasiłek pogrzebowy, a także inne świadczenia, które przysługują matce dziecka jak np. 8-tygodniowy urlop macierzyński.

Zakład Pogrzebowy KOZUBEK ma doświadczenie w przygotowywaniu i przeprowadzaniu pogrzebów dzieci nienarodzonych. Jesteśmy w gotowości, aby pospieszyć z wszelkim możliwym wsparciem, tak bardzo potrzebnym w tej trudnej sytuacji. Udzielimy wszystkich niezbędnych informacji, pomożemy w uzyskaniu dokumentów oraz zatroszczymy się o organizację uroczystości i godne pożegnanie dziecka.

Nasz region zamieszkują osoby wyznające różne religie. Z myślą o nich i ich rodzinach Zakład Pogrzebowy KOZUBEK wprowadził do swojej oferty pogrzeby w różnych obrządkach. Znane są nam ceremoniały i zwyczaje pogrzebowe poszczególnych wyznań. Możemy polecić Państwu odpowiednie osoby, które odprawią pogrzeb w zgodzie z obrządkiem wyznania zmarłego i jego rodziny. Jesteśmy otwarci na propozycje rodziny i zadbamy o każdy szczegół uroczystości pogrzebowej.

Protestantyzm 

Przebieg ceremonii pogrzebu protestanckiego jest podobny do innych pogrzebów w tradycji chrześcijańskiej. Istotne jest np. to, że o wiele częściej w krajach protestanckich stosuje się kremację. Urny z prochami zakopuje się w ziemi lub ustawia w kolumbariach. Niekiedy praktykuje się rozsypywanie popiołów. W Polsce zwyczaj ten występuje, jednak jest pewne ograniczenie. Różnica polega na tym, że w naszym kraju dozwolone jest rozsypanie prochów tylko na terenie cmentarza. W krajach protestanckich istnieje możliwość przechowywania urny w mieszkaniu.

Prawosławie 

Liturgia pogrzebu w Kościele prawosławnym jest bardzo urozmaicona. Występuje w nim aż pięć obrządków pogrzebowych. Inaczej chowane są osoby świeckie, inaczej dzieci, duchowni i zakonnicy, również wierni zmarli w Oktawie Wielkanocnej chowani są w sposób inny od pozostałych.

Islam 

Według wierzeń religii muzułmańskiej, zmarłych należy pochować nie później niż 24 godziny po śmierci. W przypadku dłuższym niż doba, wyznawcy tej religii wierzą, że dusza może zostać w ciele i mieć problemy z dotarciem do raju. Z racji tego, że należy jak najszybciej pochować ciało, pogrzeb odbywa się z reguły w pobliżu miejsca, w którym nastąpił zgon. Ciało po umyciu, zostaje owinięte w tkaninę. Nie stosuje się trumien. Następnie składa w grobie ziemnym, przykrytym płytą z wyrytymi danymi zmarłego. Daty narodzin i śmierci często się pomija, natomiast wypisuje okoliczności śmierci.

Świadkowie Jehowy 

Pogrzeb wyznawców Jehowy jest dość podobny do tych z tradycji chrześcijańskich. Ceremonia pogrzebowa odbywa się w domu pogrzebowym lub Sali Królestwa (miejsce kultu Świadków Jehowy) i trwa około 30 minut.

Judaizm 

Pogrzeb żydowski może mieć charakter ortodoksyjny, konserwatywny lub bardziej zreformowany. Pochówkiem zajmuje się rodzina, która musi o tym fakcie powiadomić rabina. Każda gmina ma swoją własną spółkę zajmującą się organizacją pogrzebu. Zmarłego nie wolno zostawiać samego przed pogrzebem. Ma to być oznaka szacunku. Pochówek powinien odbyć się nie później jak do 24 godzin od śmierci. Ciało polewa się wodą, aby zostało idealnie oczyszczone. Balsamowanie i kremacja są zabronione.

Obok ceremonii w obrządkach religijnych, w katalogu oferowanych przez nas usług funeralnych mamy również organizację pogrzebów świeckich. Dla osób niewyznających żadnej religii, przygotujemy godny pochówek w poszanowaniu woli zmarłej osoby czy rodziny.

Tego typu pochówek jest prowadzony przez mistrza ceremonii, wykwalifikowanego mówcę. Jego kunszt oratorski stoi na najwyższym poziomie. Mistrz ceremonii cechuje się miłą aparycją i zadba o to, aby ostatnie pożegnanie przebiegło w odpowiedniej atmosferze, stosownej do charakteru uroczystości.

Pogrzeb świecki nie posiada ustalonego rytuału. Może mieć przebieg dowolny, indywidualnie wybrany podczas konsultacji z rodziną.

 

Przykład pogrzebu świeckiego:

  1.  Na początku mistrz ceremonii wita przybyłych żałobników, a następnie ma miejsce minuta ciszy dla wyrażenia szacunku i oddania hołdu osobie zmarłej.
  2.  Później mistrz ceremonii wygłasza specjalną mowę pogrzebową przygotowaną indywidualnie dla zmarłej osoby.
  3.  Po wygłoszeniu mowy pogrzebowej, odbywa się okolicznościowy koncert w wykonaniu muzyków lub odtworzony z nośników dźwiękowych. Rodzaj i charakter muzyki, zostaje dobrany według gustu zmarłego lub wskazania rodziny.
  4.  Następnie, trumnę lub urnę przewozi się na miejsce w którym zostanie pochowana.
  5.  Zanim jeszcze nastąpi pochowanie trumny lub urny, rodzina ma okazję do pożegnania swojego zmarłego, wspomnienia jego osoby i jego życia.
  6.  Po tym następuje pochowanie trumny lub urny w przygotowanym grobie oraz złożenie kwiatów przez rodzinę i znajomych.

To tylko przykładowy scenariusz pogrzebu świeckiego. Oczywiście, może on mieć inny przebieg. Wszystko zaplanujemy wspólnie z rodziną zmarłej osoby.

Wygłoszenie przemówienia pogrzebowego:

Istotnym punktem pogrzebu świeckiego jest wygłoszenie mowy przez mistrza ceremonii. Ma ona na celu przywołać dobre wspomnienia oraz okazać wyrazy szacunku dla żegnanej osoby. Pożegnanie to ma miejsce jeszcze przed przybyciem na miejsce pochówku. Dopiero później można ostatecznie pożegnać zmarłego i uczestniczyć w złożeniu do grobu. Należy zaznaczyć, że przy pogrzebie świeckim, nie używa się akcesoriów funeralnych zdobionych motywami religijnymi.

Dom Pogrzebowy KOZUBEK zadba o to, aby ceremonia pogrzebu świeckiego przebiegła z należną powagą oraz poszanowaniem dla zmarłej osoby i jej rodziny. Ostatnie pożegnanie zostanie przeprowadzone zgodnie z życzeniami rodziny.

W związku z coraz bardziej nasilającym się trendem do wyjazdów na stałę poza granicę naszego kraju, w dzisiejszych czasach może się zdarzyć, że któryś z naszych bliskich umrze poza jego granicami. Rodzina oczywiście chce, aby zwłoki sprowadzono z powrotem do Polski, gdzie będzie mógł odbyć się pochówek tej osoby.

Firma pogrzebowa oferująca sprowadzanie zwłok spoza granic Polski, musi posiadać odpowiedni sprzęt do wykonywania tego rodzaju usług. A jaki to sprzęt? Przede wszystkim chodzi o dobrze przystosowany samochód z chłodnią, w której bezpiecznie można przewozić ciało, także na dalekie odległości. Firmy pogrzebowe, zajmujące się transportem zagranicznym, muszą mieć na to specjalne pozwolenia.